Leuveld en het milieu

De wereld verandert snel en duurzaamheid en zorg voor de natuur waarin wij werken, spelen ook binnen Leuveld een heel grote rol. Waterschaarste, reduceren van gewasbeschermingsmiddelen, bewaken van biodiversiteit en zorg voor de grond waarin onze planten groeien liggen aan de basis voor een aantal vooruitstrevende projecten.

Nieuw aangelegde irrigatiesystemen: op alle nieuw aangeplante percelen staan kleine compacte pompen. Met deze pompen worden steeds kleine hoeveelheden water in een heel constante stroom de irrigatie slangen ingepompt. Overal zie je tussen de rijen met verse aanplant slangen in de grond verdwijnen. Michel geeft aan dat we met deze techniek inmiddels tot 60% water besparen. Met de nieuwe ondergrondse druppelbevloeiing krijgen ze elke dag een gedoseerde hoeveelheid water.

Direct bij de wortels van de planten. “We zien het verschil”, zegt Bart. “De planten groeien sneller en gezonder en we hoeven ook veel minder te bestrijden tegen schimmels en andere ziektes omdat de planten sterker en gezonder blijven. En het is ook nog eens veel minder gesleep met haspel in de droge, hete zomermaanden”, lachen ze.

Gewasbescherming

Een ander mooi project is het gebruik van laag volume spuittechniek (LVS). Deze techniek gaat uit van het veel gerichter en in heel kleine doseringen bespuiten van de bodem tegen onkruiden. Vroeger werd er vooral in één keer over een heel perceel heen gespoten met een vaste mix aan producten. Tegenwoordig kunnen we snel en efficiënt, lage doseringen spuiten tegen schadelijke zaken. Ook hier weer vele praktische voordelen, we kunnen veel gerichter werken, gebruiken veel minder middelen, waardoor de groei minder wordt belemmerd. Tot slot besparen we ook nog eens heel veel kosten. Wat wil je nog meer…..?

 

Bodem verbetering

Als laatste rijden we langs een perceel met Taxus baccata. Bart geeft aan dat dit plantgoed dit jaar is aangeplant. “We hebben deze planten aangeplant op een perceel waar we veel aan de bodem hebben moeten werken. Het was grond in gebruik bij een akkerbouwer en we hebben de bodem intensief bewerkt. Verse grond is op zich heel goed om in te kweken maar mist vaak wel de nodige organische stoffen en bodembacteriën. Sinds dit jaar testen we met middelen die dit bodemleven stimuleren en die de afdracht van organische stoffen naar de planten stimuleren. Nieuwe middelen voor onze sector en gemaakt uit reststoffen als compost en dergelijke. We testen dit omdat we ervan overtuigd zijn dat een goede bodem, een gezonde groei bevordert. Mede daarom bezaaien we ook elke 3 jaar de percelen 1 jaar met groenbemester. We moeten de natuur wat teruggeven als we ook in de toekomst willen blijven oogsten. Daar zijn we wel van overtuigd.